Over 2.0

Wie is ICT@School

Maak kennis met ons

Op een website uitleggen wie je bent en waar wij voor staan is natuurlijk mogelijk, maar wij gaan liever in gesprek met u om ons voor te stellen. Op die manier krijgt u de mogelijkheid om onze passie voor ons werk en de sfeer binnen ons team te beleven. Om een volledig beeld te krijgen, kunnen we u daarna in contact brengen met onze referenties. Wij proberen niet alleen uw netwerkbeheerder of leverancier te zijn, maar willen u ook graag ondersteunen bij strategische keuzes t.a.v. de inzet van ICT binnen het onderwijs.

“Wij denken in oplossingen”

Elke school en elke onderwijsinstelling is tegenwoordig volledig aangewezen op computergebruik, kortweg ICT genaamd. Deze automatisering is niet meer weg te denken uit het onderwijssysteem.

Ons bedrijf ICT@SCHOOL begeleidt u op professionele wijze bij het optimaal, flexibel en stabiel inzetten van computers, software en andere middelen in het onderwijs.

Denk hierbij aan:
– Het optimaal beheren van het computernetwerk
– Het optimaal beheren van de computers
– Het optimaal inzetten van de benodigde software
– Het zo nodig op maat maken van benodigde software

Ervaring

Ons uitgangspunt is daarbij telkens het didactische beleid van de school. Dat kunnen wij ook doen omdat wij beschikken over
– Professionele ervaring in het onderwijs en het lesgeven
– Professionele ervaring in het beheer van computernetwerken
– Professionele ervaring met op maatwerk geleverde software.

 

Advisering

Vanuit deze ervaringsgegevens kunnen wij u behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld
– Goede advisering op het gebied van ICT
– Het (samen met de school(organisatie) maken van een goed ICT-plan voor uw school of onderwijsinstelling.

 

Innovatief

Wij zullen onze werkzaamheden altijd op innovatieve manier uitvoeren, waarbij wij uw school of onderwijsinstelling willen begeleiden in die innovatie. Daarbij zullen wij steeds actief zoeken naar mogelijkheden om uw school of instelling daadwerkelijk vooruit te helpen. Denk daarbij maar aan:
– Hoe ga je om met tablets in het onderwijs (IOS, Android, Windows)?
– Hoe ga je om met de techniek die hierbij hoort?
– Is een 3D-printer van belang in onze school?
– En zo zijn er talloze ideeën vanuit de school waarover wij advies kunnen uitbrengen; om bij u een optimaal en vooral stabiele omgeving tot stand te brengen op ICT-gebied.

Didactisch

Bij het vooruit helpen richten wij ons op de meest elementaire zaken als:
– Didactisch uitgangspunt
– Advisering welke apparaten in uw school/instelling gebruikt zouden kunnen worden (PC, tablet of laptop)
– Welke software of apps (kleine programmaatjes) u het beste kunt gebruiken
– Hoe u dit tot stand brengt in het dagelijkse onderwijs

Workshops

Voor het bereiken van het optimale doel worden workshops gegeven
– Om het volledige onderwijsteam ervaring en kennis te laten opdoen over het gebruikte pakket
– Om het onderwijsteam te inspireren om met de nieuwe technologieën mee te doen
– Tal van workshops die in uw school/instelling noodzakelijk worden geacht

Sociale Media

Niet de algemeen bedoelde sociale media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook en YouTube, waarover wij u ook veel kunnen vertellen, maar vooral de op het onderwijs gerichte sociale media staan bij ons centraal, zoals bijvoorbeeld Pinterest en Glockster

Tenslotte

Bij ons bedrijf zult u steeds gedreven medewerkers ontmoeten die op zoek zijn naar de snelste en beste oplossingen. Wij denken echt in oplossingen. Zijn er nog vragen, neem dan persoonlijk contact met ons op.