Cloud 2.0

Informatie over cloud diensten

Clouddiensten

In onderwijzend Nederland wordt steeds meer gesproken over de mogelijkheid van de inzet van Clouddiensten. Bij veel scholen staat Cloud gelijk aan het niet meer hebben van een server in de school. Clouddiensten gaan echter veel verder en er is veel meer uit te halen voor het onderwijs. Bij veel scholen wordt er bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van de mailvoorziening van Office 365 of Google. Deze pakketten hebben echter veel meer voorzieningen die o.a samenwerkend leren een grote boost kunnen geven. Wij gaan graag met u in gesprek om te bekijken waar winst te behalen valt met Cloudmogelijkheden in uw schoolorganisatie.

ICT@School heeft o.a. de volgende cloudfaciliteiten al ingericht voor scholen:

Server in de cloud
Office 365 Sharepoint en Yammer
Google G-Suite
Videoconferencing voor afstandsonderwijs
Trainingen met behulp van meerdere andere applicaties.

Wij bespreken graag uw vragen t.a.v. de inzet van Clouddiensten binnen uw school


Videoconferencing

Binnen (basis)scholen wordt nog niet veel gewerkt met videoconferencing. Vaak is er een associatie met dure technologie. ICT@School heeft met de gebruikte technieken een mogelijkheid om tegen redelijke prijzen een zeer uitgebreide videoconferencing platform aan te bieden.

Videoconferencing zou in te zetten zijn voor:

Overleg van de IB-ers of ICT-ers binnen een stichting
Overleg van directeuren van verschillende scholen
Leerlingen uit een krimpschool aan laten sluiten bij een grotere groep op een andere basisschool
Werkgroepoverleg
Leerlingen laten communiceren met andere leerlingen in bijvoorbeeld andere landen.

Office 365 & G-Suite

ICT@School biedt naast zij lokale oplossingen ook oplossingen in de cloud. Hiermee kunnen kinderen overal bij hun bestanden en zelfs samen in 1 document werken. Hiervoor bied ICT@School Office 365 en Google G-Suite aan. Beide platforms hebben de mogelijk tot samenwerken en remote werken, zodat kinderen en docenten overal bij hun documenten kunnen om hieraan te werken (alleen of samen). Voor meer informatie over beide platforms kunt u op onderstaande knoppen klikken om hier meer over te weten te komen.