Advies 2.0

Kom verder met onze adviezen

Vraag?

Wij komen met antwoorden!

ICT in het onderwijs kan u soms voor onverwachte uitdagingen stellen. U heeft bijvoorbeeld een onderwijskundige uitdaging waarvoor u een oplossing zoekt en aangewezen bent op de ondersteuning van ICT. Wij kunnen u dan ondersteunen de juiste oplossing te vinden die zorgt dat u deze uitdaging zonder problemen aan kunt gaan.

ICT@School heeft o.a. geadviseerd binnen een groot doorbraakproject
ICT@School heeft al bij meerdere klanten informatiesystemen helpen ontwikkelen.

Maak snel een afspraak voor meer informatie


Advies doorbraakproject

Namens Stichting Rijdende School is ICT@School betrokken bij het doorbraakproject over Curriculair bewustzijn & gepersonaliseerd leren. Hierbij is vooral de kennis die binnen ons bedrijf is over het bouwen en onderhouden van databases en de vertaling van onderwijskundige uitdagingen naar een te beheren platform voor het onderwijs gevraagd.

ICT@School is ook sponsor van de website Dit wil het onderwijs voor de tijd dat dit project duurt.

Op deze site is te volgen welke stappen er genomen worden en welke organisaties betrokken zijn bij dit project.

Advies Blisys

ICT@School is als ontwikkelaar betrokken geweest bij de pilot voor een digitaal leerlingvolgsysteem in Duitsland (NRW). In dit pilotproject is vooral gekeken naar de meerwaarde van een leerlingvolgsysteem voor een specifieke groep leerlingen. Daarnaast is bekeken of het mogelijk is om een digitaal leerlingvolgsysteem goedgekeurd te krijgen door de datenschutz in dit Bundesland.

Vanuit dit project is er op dit moment een nieuw project gelanceerd dat op een andere manier toch gaat proberen om een dergelijk leerlingvolsysteem in combinatie met een leerlingomgeving in gebruik te mogen nemen. ICT@School en EloPartner BV hebben al een bijeenkomst gehad met een Duitse afvaardiging over de mogelijkheden die wij hebben om hierin te adviseren en hoever onze software zich ondertussen ontwikkeld heeft.